Universitat Rovira i Virgili

Arxiu de Folklore

L'Arxiu de Folklore és una unitat de recerca del Departament de Filologia Catalana creada pels professors Josep M. Pujol (1947-2012) i Carme Oriol. Va néixer com a conseqüència de l'activitat acadèmica duta a terme des que en el curs 1979-1980 van començar a impartir-se estudis d'etnopoètica i folklore a la llicenciatura de Filologia Catalana de la Facultat de Lletres de Tarragona.

L'Arxiu, el primer del seu gènere vinculat a una universitat catalana, va ser creat el 1994 gràcies a un ajut de la URV (URV94-GHI07). El seu fons està format per uns 10.000 documents dels diversos gèneres etnopoètics (rondalles, llegendes, anècdotes, tradicions, acudits, costums, fraseologia, cançons, folklore no oral, etc.) procedents, majoritàriament, d'entrevistes realitzades a les comarques meridionals del Principat de Catalunya.

Amb els anys, l'Arxiu ha esdevingut el nucli essencial de la recerca que es du a terme en Etnopoètica i Folklore, una de les línies del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC). La dinàmica investigadora que s'ha dut a terme i l'aposta de la URV per potenciar l'activitat de recerca han permès poder comptar amb un personal tècnic de suport. Del 2005 al 2019 el tècnic encarregat de donar suport a les activitats de recerca ha estat Emili Samper, llicenciat i doctor en Filologia Catalana a la URV. Des del mes de gener de 2020 i fins al setembre de 2023 la tècnica de suport a la recerca ha estat Sílvia Veà, llicenciada i doctora en Filologia Catalana a la URV. Des del setembre de 2023 la tècnica de suport a la recerca és Àngels Galtés, llicenciada en Filologia Catalana i en Publicitat i Relacions Públiques.

Les activitats dutes a terme per l’Arxiu de Folklore i pels seus investigadors es poden seguir al seu web.

Pujar

Fruit de la recerca duta a terme, l’Arxiu ofereix els següents recursos en línia:

  • ArxiuFolk: Base de dades de l’Arxiu de Folklore
  • BiblioFolk: Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana
  • Folkloristes: Diccionari biogràfic de folkloristes
  • RondCat: Cercador de la rondalla catalana
  • RumorFolk: Base de dades de rumors i llegendes contemporànies
  • TermFolk: Diccionari terminològic de literatura popular

Pujar

L'Arxiu compta des del 2012 amb la revista Estudis de Literatura Oral Popular, nascuda amb la voluntat d'esdevenir una plataforma de divulgació de la recerca en el terreny de la literatura oral popular, entesa com a comunicació artística interactiva.

Pujar

Xarxes socials

Arxiu de Folklore
@ArxiudeFolklore
/ArxiudeFolklore

      http://www.arxiudefolklore.cat/     

Contacte

Campus Catalunya
     Edifici A2: A.412
folk(ELIMINAR)@urv.cat
977 559 780