Universitat Rovira i Virgili

Literatura, Art i Representació a la Llarga Edat Mitjana (LAiREM)

El grup de recerca Literatura, Art i Representació a la Llarga Edat Mitjana (LAiREM), consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1514), és un equip interdisciplinari ocupat en interrogar les traces literàries, artístiques, musicals i escèniques que ha deixat la cultura medieval en el seu llarg recorregut històric fins a les portes de la Revolució Industrial. Tot això aplicant noves estratègies d'estudi que ens permetin avançar en el coneixement de la civilització de l'Europa nascuda a l'edat mitjana i adobada en la moderna, enfocant elements que sovint han quedat borrosos, explorant documents poc freqüentats o infravalorats i contrastant els diferents aspectes que van caracteritzar l'Edat Mitjana que, com remot mirall dels nostres temps (segons expressió de Carlo Ginzburg), lluny de ser un període intermedi i de transició entre dues cimeres (l'Antiguitat clàssica i el Renaixement modern), s'erigeix, de fet, en l'eix i expressió occidental de la cultura europea.

Dedicats a l'anàlisi de les obres medievals i de la primera modernitat (artístiques, literàries, musicals, dramàtiques), en els darrers 5 anys hem centrat els esforços en dues línies mestres: la dansa (iconografia i textos descriptius) i la teatralitat nadalenca. En l'actual període ens centrarem en l'estudi de la Tragèdia, gènere clàssic que, a l'Edat Mitjana, es concreta en la representació de la Passió i Mort de Crist, amb l'exaltació dels components sacrificials i dolorífers que calia mostrar en l'escena ritual. La tragèdia de la mort es vincula també a l'aparició d'un nou gènere iconogràfic, literari i corèutic com és la Dansa Macabra, que genera una sèrie de textos en els diferents idiomes europeus, un repertori d'imatges i unes formes coreogràfiques que, nascudes a finals de l'època medieval, es prolonguen durant tota l'edat moderna, amb un peculiar impuls durant el barroc i algunes pervivències fins avui dia.

Membres del grup (2017-2020)