Universitat Rovira i Virgili

Literatura, Iconografia i Representació de l'Antiguitat (LIRA)

Les seccions de Filologia Grega i Filologia Llatina del departament s'agrupen en la unitat LIRA (Llengua, Literatura, Iconografia i Recepció de l'Antiguitat). Les activitats d'aquesta agrupació es desenvolupen en els tres àmbits de la recerca, la docència i la transferència de coneixement sobre els temes propis de la Filologia Clàssica: l'estudi de les fonts textuals de l'Antiguitat grecoromana i la seva influència en les literatures d'èpoques posteriors i en general en la cultura occidental en el seu conjunt. La recerca del grup LIRA s'emmarca també en una de les línies transversals de recerca de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, del qual alguns membres del grup són investigadors.

Els membres del Departament que formen el grup LIRA són els professors de les Seccions de Filologia Grega i Filologia Llatina:

El grup compta també amb col·laboradors externs, en especial docents d'ensenyament secundari, atès que una de les funcions del grup LIRA és assegurar la connexió entre els centres, professors i alumnes d'ensenyament secundari i la universitat en l'àmbit de les Clàssiques. Actualment els membres col·laboradors de LIRA són Montserrat Reig (INS Domènech i Montaner, Reus) i Esteve Bou (INS Pons d'Icart, Tarragona).

El grup LIRA té una orientació marcadament interdisciplinària, que tendeix a una aproximació integral a l'estudi del món clàssic. Per aquest motiu, el grup desenvolupa nombroses activitats de docència, recerca i divulgació en col·laboració amb la resta de disciplines que s'ocupen de l'estudi del món clàssic, com ara l'Arqueologia Clàssica, la Història Antiga i la Història de l'Art.