Universitat Rovira i Virgili

Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)

El Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC), grup consolidat per la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 150), canalitza les sensibilitats investigadores d'una sèrie de membres del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili en l'estudi de l'expressió de la identitat catalana a través de la literatura.

L'activitat científica del grup es desenvolupa sobre la base de quatre línies: la mitologia i la simbologia catalanista i republicana; la literatura popular i l'etnopoètica; els estudis de gènere; les escriptures contemporànies.

La recerca abasta els diversos períodes històrics dels estudis literaris des d'una òptica diacrònica i transversal i se centra en els següents aspectes: buidat de fons documentals, creació de bases de dades especialitzades, elaboració de repertoris, publicació d'estudis teòrics i edició crítica d'obres literàries. La divulgació de la recerca contempla la dimensió internacional a través de la participació en grups d'investigació, així com en la difusió de treballs en congressos, publicacions i eines informàtiques multilingües.

Membres del grup (2021-2023)