Universitat Rovira i Virgili

Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)

El Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC), grup consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 599), canalitza les sensibilitats investigadores d'una sèrie de membres del departament cap a l'estudi de diversos aspectes de la identitat catalana a través de la literatura.

La recerca s'orienta a l'estudi de la identitat en la literatura catalana des de diverses perspectives: mitologia i simbologia nacionals, literatura oral popular, etnopoètica i estudis de dones i gènere aplicats a la cultura, llengua i literatura catalanes. La recerca abasta els diversos períodes històrics dels estudis literaris des d'una òptica diacrònica i transversal. Se centra en els següents aspectes: buidat de fons documentals, creació de bases de dades especialitzades, elaboració de repertoris, publicació d'estudis teòrics i edició crítica d'obres literàries. La divulgació de la recerca contempla la dimensió internacional a través de la participació en grups d'investigació, així com en la difusió de treballs en congressos, publicacions i eines informàtiques multilingües.

Membres del grup (2017-2020)