Universitat Rovira i Virgili

Mobilitat

Programes de mobilitat

La Universitat Rovira i Virgili participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, que permeten cursar part de les assignatures del grau fora de la pròpia universitat (Mobilitat Estudis).

Aquests programes oficials d'intercanvi són diferents segons les àrees de destinació:

Per al calendari de l’última convocatòria, podeu veure aquest vídeo i aquesta presentació (8/10/2018).

Pujar

Convenis de mobilitat del departament

Pujar

Doble titulació amb la Universitat de Masaryk (Brno, Txèquia)

Des del curs 2018-2019 el departament ofereix la possibilitat d'una doble titulació gràcies a un conveni amb la Universitat de Masaryk.

Pujar

Altres programes

Existeix la possibilitat de realitzar estades d'ampliació d'estudis i cursos de perfeccionament d'una tercera llengua.

Pujar

Coordinadora del departament