Universitat Rovira i Virgili

Benvinguda

El Departament de Filologia Catalana t'ofereix una formació de qualitat i un tracte personalitzat i proper.

El Departament de Filologia Catalana és molt actiu i té una implicació important tant en l'oferta docent de la Universitat Rovira i Virgili com en les moltes accions de dinamització del territori que li és més proper. A més, la internacionalització en docència i en recerca és també uns dels seus principals actius.

El professorat del departament imparteix docència majoritàriament en el grau de Llengua i Literatura Catalanes. També té presència en diversos graus de la Facultat de Lletres i de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, així com en diversos màsters i programes de doctorat. A més, des del departament s'ofereix la possibilitat de cursar un doble grau internacional, gràcies a un conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Masaryk de Brno (República Txeca).

En el departament hi treballa professorat de llengua i literatura catalanes i també de llatí i grec que impulsa projectes de docència i de recerca i vetlla per a la formació integral de l'alumnat des d'un tracte personalitzat i proper.