Universitat Rovira i Virgili

Associacions

L'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) és un col·legi professional de filòlegs catalans que opera al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, principalment, encara que l'àmbit d'actuació s'estén a tot el domini lingüístic.

L'APELLC es va fundar el 28 de gener de 2002. Actualment compta amb més de 100 associats. És una entitat sense ànim de lucre que aplega i representa el col·lectiu de professionals de la llengua i la literatura catalanes que pertanyen al camp de l'ensenyament de diversos àmbits (secundària, universitat, administració), la correcció, la traducció i l'edició de textos, la gestió terminològica, la sociolingüística, la planificació i la dinamització lingüística, l'assessorament lingüístic, la crítica literària, la creació literària, la recerca, la gestió cultural, etc.

Un dels principals objectius de l'APELLC és afavorir la relació entre els professionals i els estudiosos de la llengua catalana i la seva literatura que hagin estudiat a la Universitat Rovira i Virgili (URV) o hi estiguin vinculats d'alguna manera. D'altra banda, coordina diversos serveis per satisfer les necessitats dels socis, com la Borsa de treball de l'APELLC i el Premi joves.lit. També organitza activitats culturals i científiques que incideixen en el debat reflexiu de la llengua i la literatura catalanes i edita publicacions derivades d'aquestes jornades.

En l'actualitat, la junta de l'entitat està integrada per Anna Gispert Magarolas (presidenta), Lurdes Malgrat Escarp (vicepresidenta), Jesús Figueras Jové (tresorer), Joan J. Chavarria Panisello (secretari), Mònica Sales de la Cruz, Fina Anglès Soronellas, Adam Manyé Sardà i Magí Sunyer Molné (vocals).

Pujar

Escriptors del Camp de Tarragona (ESCAT) no és una associació sinó una plataforma que té com a objectiu la coordinació i la promoció dels escriptors en llengua catalana del Camp de Tarragona en l'accepció legal que té en l'actualitat el terme, o sigui, el Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès), la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Priorat.

Va començar les activitats l'any 2002 com a resultat de la col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. Posteriorment, va quedar a l'empara del Departament de Filologia Catalana, el qual l'any 2015, quan es va crear la Càtedra Josep Anton Baixeras, l'hi va integrar.

Entre els anys 2002 i 2007, va organitzar divuit trobades, cada una a l'entorn de l'obra d'un escriptor. Entre 2008 i 2011, es van desenvolupar divuit debats en què dos escriptors que conversaven sobre la seva obra i sobre la literatura en general, anomenats Joc Partit. Entre 2011 i 2013, es van celebrar les Lletres de Batalla, dotze entrevistes públiques que un escriptor feia a un altre.

La pàgina web d'ESCAT allotja dinou webs d'autor i quaranta-quatre breus entrevistes a escriptors, també localitzables a Youtube.

Entre els anys 2006 i 2012, es va promoure la publicació a la premsa local de crítiques literàries sobre novetats editorials, entrevistes i altres materials, una part dels quals van ser recollits en els llibres Encreuaments. Recull de crítiques 2008-09 i Encreuaments. Recull de crítiques 2010-11, publicats en paper i disponibles en PDF al web.

En l'actualitat, i des de fa uns anys, s'organitzen revisions anuals de l'activitat literària al territori i es divulguen les novetats que els escriptors tenen interès a fer conèixer.