Universitat Rovira i Virgili

¿Per què filologia catalana?

Estudiar filologia catalana és...

Triar un grau amb futur

El nivell d'ocupació professional dels graduats en filologia catalana està entre els més alts de tot el catàleg de titulacions universitàries. Avui estudiar filologia catalana és tenir feina segura.

I podràs treballar, de fet, en qualsevol àmbit en què es demani tenir una bona capacitat expressiva.

Pujar

Comprometre's amb l'entorn, el país i el planeta

Totes les llengües són importants, però el català és la llengua del país: la del nostre entorn més immediat. La millor manera de comprometre's a favor de la diversitat biològica i cultural del món és treballar pel que tenim més a prop.

La diversitat lingüística del món és un bé de valor incalculable, però aquesta diversitat no es mantindrà sense fer res. Cal treballar per estendre i consolidar la llengua catalana, que és la llengua del nostre territori des de fa més de mil anys. Aquesta feina l'han de fer persones amb capacitat de compromís. Estudiar filologia catalana és il·lusionar-se pel futur del nostre idioma i per un món divers, equilibrat i més atractiu.

Pujar

Desenvolupar el gust per la literatura

Si t'agrada llegir, si t'agrada escriure, el grau en llengua i literatura catalanes és el teu grau. Reflexionaràs sobre el procés creatiu, sobre el valor d'expressar-te per mitjà de la paraula. Accediràs amb el guiatge del professorat a la rica varietat d'escriptors catalans de totes les èpoques, tendències i estils. Hi molta gent que se sent atreta per la creació literària però només hi pot dedicar petits moments després de la feina. Tu, en canvi, podràs dedicar-te plenament a la literatura.

Pujar

Atendre una demanda social creixent

La llengua catalana es fa servir cada vegada més a l'escola, l'administració, els mitjans de comunicació, el món econòmic i les indústries culturals. Actualment hi ha més de 10 diaris en llengua catalana, trenta setmanaris, un centenar de revistes i més de dues-centes publicacions d'àmbit local. L'edició en llengua catalana ha arribat a quotes molt altes pel que fa al nombre de títols editats, que cada any s'ha anat incrementant de manera constant. La llengua catalana és la desena llengua més traduïda del món per llengües de partida. Tots aquests àmbits culturals i socials necessiten professionals amb coneixements científics i pràctics de la llengua, la literatura i la cultura catalanes.

Pujar

Conèixer una literatura rica, atractiva i singular

Segons l'escriptora Patrícia Gabancho, «Catalunya té la cultura sense estat més potent, més completa, més transversal i més polimorfa que existeix a Europa i segurament al món. Cap altra cultura sense estat té un nivell semblant». La literatura catalana, que és l'expressió màxima d'aquesta cultura, és una literatura viva des de fa mil anys. I avui és una literatura diversificada i moderna, que atrau lectors de tot el planeta. Hi ha pocs idiomes al món que tinguin una tradició literària tan rica, antiga i diversa como el català.

No et cansaràs mai de llegir autors catalans, i n'aniràs descobrint de totes les orientacions, estils i tendències.

Pujar

Obrir-se al món

L'interès per la nostra llengua i la nostra literatura no deixa de créixer arreu del món. La xarxa d'estudis catalans a l'exterior comprèn 160 universitats de 28 països dels cinc continents, amb més de 7.000 alumnes. La traducció dels nostres escriptors clàssics i contemporanis ja abasta més de 50 llengües, i no para d'augmentar.

Hi ha molts universitaris al món que han sentit l'atracció de la llengua i la literatura catalanes, i per motius ben diversos. Estudiar filologia catalana ens dona la possibilitat de conèixer tota aquesta gent i d'explicar-los i ensenyar-los com és el nostre país i la nostra cultura. Ens obrim al món i hi aportem la nostra singularitat.

Pujar

Contribuir a fer forts els valors europeus

La filologia catalana pertany a l'àmbit de l'educació, la formació i la cultura, que és un àmbit estretament relacionat amb el progrés, el desenvolupament i la innovació. La filologia catalana, com a part de les humanitats i les ciències socials, està destinada a exercir un paper clau en la cristal·lització dels valors del sistema social europeu. 

En les diferents nacions europees els estudis de llengua i literatura del país formen part d'una tradició estable que ha contribuït a vertebrar culturalment la societat, a consolidar-la socialment i a projectar-la internacionalment. La llengua i la literatura catalanes són una aportació a la construcció cultural i identitària europea.

Pujar

Aprendre a interpretar la realitat

El llenguatge és clau per entendre el món, la societat i a nosaltres mateixos.

Estudiar filologia catalana és adquirir eines per llegir millor que ningú els textos que ens envolten: els missatges amagats, els significats sobreentesos, les intencions que van més enllà de la materialitat de la paraula. És aprendre a ser crític. És aprendre a adquirir criteri. Estudiar filologia catalana és també aprendre a reflexionar sobre les relacions entre llengua, societat, política i poder.