Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Es convoca la tercera edició del concurs de vídeos TikTok filològik

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) organitzen una nova edició del Concurs de Vídeos TikTok Filològik.

Es tracta d'un certamen pensat per a alumnes d'institut, en què els concursants han de presentar un vídeo, en format TikTok, amb temàtica de llengua o literatura catalanes.

Bases dels Tiktoks Filològiks
Concurs de vídeos per a alumnes d'institut

QUÈ CAL FER?

Un vídeo natural i engrescador, en format TikTok, amb temàtica de llengua o literatura catalanes.

CARACTERÍSTIQUES DEL VÍDEO I DEL LLIURAMENT

DURADA

Màxim 1 minut. No hi ha mínim.

TEMA

Cal que tracti de llengua o literatura catalanes. A partir d'aquí, llibertat total!

Vet aquí una llista d'àrees temàtiques possibles que es poden tractar:

 • Etimologies curioses.
 • Apunts de normativa (trucs per a recordar qüestions de la normativa).
 • Reivindicacions sociolingüístiques (defensa de la llengua que parlen els avis, denúncia del fet que renunciem molt fàcilment al català...).
 • Crítica de l'ús del català en certs espais (a la televisió, en algunes cançons...).
 • Resum de l'argument d'una obra (novel·la, obra de teatre, poesia...).
 • Presentació d'un autor (actual, modern, medieval...).
 • Anècdota (de la biografia d'un autor, de la fixació d'una norma lingüística, de la redacció d'una obra...).
 • Relació d'una experiència personal amb la d'una que es relata en una obra.
 • Comparació de dues obres.
 • Explicació d'una llegenda, rondalla...
 • Presentació d'un lloc important per a la llengua o la literatura catalanes.
 • Seguiment d'una ruta literària.

Se n'hi poden afegir tantes com se'ns acudin!

ALUMNES

Hi poden aparèixer d'1 a 3 alumnes, que seran els considerats autors del vídeo.

CATEGORIES

 • Categoria A: alumnes de 3r d'ESO i 4t d'ESO.
 • Categoria B: alumnes de 1r de batxillerat i 2n de batxillerat.

En totes dues categories es demana exactament el mateix tipus de vídeo.

LLIURAMENT

El vídeo cal penjar-lo a Tiktok amb l'etiqueta #tiktokfilologik24 i has de seguir el compte de Tiktok de l'APELLC (@apellc_urv). 

Cada usuari només pot penjar un vídeo. 

A l'adreça tiktoksapellc@gmail.com cal enviar:

- Text amb les dades personals, que dugui el nom d'usuari de Tiktok.

Per exemple: DADES @tirantloblanc.doc

Aquest document ha d'incloure: NOM I COGNOMS; usuari Tiktok; telèfon; adreça correu electrònic; data naixement, curs que fa i categoria; centre educatiu.

El vídeo que no es pugui identificar serà desqualificat. 

La data màxima de lliurament és el 22 d'abril de 2024.

QUÈ ES VALORARÀ?

 • Adequació del temps (1 minut màxim) i del ritme (no ens volem adormir).
 • Selecció adequada del tema: el vídeo ha de tindre una relació clara amb la llengua o la literatura catalanes.
 • Selecció adequada de la informació.
 • Ordenació correcta de la informació.
 • Qualitat lingüística: adequació, cohesió, coherència, correcció.
 • Originalitat: es valoraran les propostes atrevides.
 • Edició: volem una edició acurada, neta, treballada; ni massa carregada ni massa pobra. És molt recomanable afegir una mica de text, alguna imatge, algun efecte de so... però no se n'ha d'abusar!
 • Actitud davant la càmera: cal ser natural -no sobreactuar- però també cal ser dinàmic, energètic i atrevit.
 • Qualitat de la gravació: tot i que no cal disposar de cap equipament especial (tot plegat es pot fer només amb un mòbil), el vídeo s'ha de veure i sentir mínimament bé.

PREMI

(Per a cada categoria:)

 • Primer premi: mòbil smartphone (valorat en 450 €) i un val de llibres valorat en 20€
 • Segon premi: auriculars sense fils (valorat en 120 €) i val de llibres valorat en 40€
 • Tercer premi: val de llibres valorat en 100 €

Es lliurarà un diploma als guanyadors. 

ORGANITZADORS I COL·LABORADORS

JURAT

 • Júlia Abelló López
 • Júlia Albiol Segura
 • Anna Gispert Magarolas
 • Carles Royo Bieto
 • Magí Sunyer Molné

El jurat decidirà el primer i el segon premi. 

El públic decidirà el tercer premi posant m'agrada al Tiktok.

ENTITATS ORGANITZADORES

 • Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC).

ENTITAT COL·LABORADORA

 • Facultat de Lletres

OBSERVACIONS GENERALS

 1. Amb la presentació de l'obra al concurs el participant declara, sota la seva responsabilitat, que és original seva.
 2. Els drets de propietat intel·lectual de les obres guanyadores seguiran sent dels autors respectius. Es publicaran al web, xarxes socials i altres plataformes de l'Associació citant-ne l'autoria.
 3. El participant declara que disposa de l'autorització de les persones que puguin aparèixer de forma reconeixible per utilitzar la seva imatge personal.
 4. La decisió del jurat serà inapel·lable i resoldrà segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. El jurat es reserva el dret de considerar deserts els premis en el cas que els treballs presentats no reuneixin les característiques adequades o els mèrits suficients.
 5. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.
 6. En el moment de lliurar els vídeos, els participants han d'estar cursant l'ESO o Batxillerat a l'institut de referència.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar