Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Tercera circular del VI Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili va organitzar l'any 1998, coincidint amb el 50è aniversari de la mort del gramàtic, el Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Cinc anys més tard, el 2003, una segona edició consolidava l'activitat. La tercera (2008), quarta (2013) i cinquena edicions (2018) convertien el col·loqui en una cita obligada per a tots els professionals i estudiosos de la nostra llengua.

Amb la intenció de mantenir la periodicitat d'aquestes trobades acadèmiques, els dies 28, 29 i 30 de novembre del 2023 se celebrarà el VI Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra».

Amb aquesta sisena edició es renova la voluntat d'oferir una plataforma periòdica per a la reflexió profunda i plural sobre els diversos aspectes de l'obra del principal referent en la codificació de la llengua catalana. Una reflexió que superi els plantejaments hagiogràfics i permeti revisar des del punt de vista científic i acadèmic la feina de Fabra, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l'àmbit de la planificació lingüística actual.

D'altra banda, es vol aprofitar el marc del Col·loqui per fer balanç, set anys després, de la implantació de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016) i la nova Ortografia catalana (2017) de l'Institut d'Estudis Catalans.

Us convidem, doncs, a participar activament en el VI Col·loqui Internacional, que tindrà lloc al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (av. de Catalunya, 35, Tarragona).

Inscripció

La quota d'inscripció al Col·loqui és de 95 euros, independentment que es presenti o no comunicació. Per als membres de la URV (estudiants i professorat) i els membres de l'APELLC, la quota és de 40 euros. El pagament de la inscripció dona dret a assistir a les sessions, a rebre la documentació que es distribuirà i a obtenir un certificat d'assistència.

Per inscriure's al Col·loqui i als tallers per al professorat de secundària que s'indiquen a continuació, cal registrar-se a la següent adreça electrònica:
https://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/vi-col-loqui-pompeufabra/inscripcio

En el marc del Col·loqui s'ofereixen dos tallers per al professorat de secundària, de dues hores i mitja de durada cadascun, les tardes del 28 i 29 de novembre, amb la intenció de donar eines per treballar, a la llum de la nova normativa, dos aspectes força desatesos en el currículum però clarament necessaris en la vida acadèmica i professional:

  1. Registres i estàndard: desmuntant mites i creant seguretat
  2. Puntuació: uns quants punts sobre la i

La quota d'inscripció és de 25 euros per taller. Per als participants al Col·loqui la inscripció als dos tallers serà gratuïta. Es tramitarà el reconeixement del Departament d'Educació a través de l'ICE URV d'aquesta activitat, com a formació de 10 hores per als participants en els dos tallers que també assisteixin a la taula rodona del dia 30 i presentin un breu escrit de valoració de la implantació de la nova normativa al seu lloc de treball.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar