Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Congrés Internacional Literatura i Exili

Tarragona, 23, 24 i 25 d’octubre de 2019

L'exili és un tema recurrent a tota la literatura. A la llum de la molta documentació que ha anat emergint sobre el tema i dels estudis que s'hi han dedicat aquests darrers anys, hem de reconsiderar, o plantejar per primera vegada en alguns casos, la força de l'exili en la gestació de les obres literàries i la manera com les va modelar. Cal revisitar els conceptes d'exili i d'exiliat: els processos d'esquinçament cultural amb el canvi abrupte de país, els exilis polítics, bèl·lics i econòmics. Passat i present generen, en la contesa d'exili, una enorme activitat literària -creació, edició, públic lector, traducció, censura- que proposem d'estudiar.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar